tel. 695-695-796    e-mail: klima@climaast.com.pl

Kurtyny powietrzne 2VV

 
  • Kurtyny 2VV          
  • AIR CURTAIN 2VV

 

Kurtyny powietrzne z typoszeregu ECONOMIC B zaprojektowane do oddzielenia bez przeszkód dwóch
obszarów charakteryzuj
acych sie znymi warunkami klimatycznymi. Moga byc one równiez stosowane do ogrzewania. Kurtyny te moga byc
z powodzeniem stosowane w mniejszych sklepach, hurtowniach, foyer
hoteli, urz
edach publicznych itd. Kurtyne powietrzna instaluje sie wewnatrz w suchym otoczeniu o temperaturach od 0°C do +40°C i wilgotności wzglednej do 80%. Kurtyna jest zaprojektowana do dostarczania powietrza wolnego od pyłu, tłuszczu, oparów chemicznych iinnych zanieczyszczen. Stopien ochrony kurtynypowietrzne przed penetracja czynników zewnetrznychwynosi IP20.
Obudowa kurtyny powietrznej jest wykonana zpomalowanej na bia
ło blachy (RAL9010). Malowanie nainne kolory RAL moze byc równiez wykonane na specjalne zyczenie Klienta.
ECONOMIC-B
Projekt wykorzystuj
acy kurtyny powietrzne powinien byc
zawsze opracowywany przez projektanta HVAC.
Parametry kurtyn :

 Katalog kurtyn 2VV

 Warunki gwarancji
       
Zapytanie ofertowe >>>>