tel. 695-695-796    e-mail: klima@climaast.com.pl

Wentylacja

 
WENTYLACJA 
Oferujemy kompleksowe  instalacje, serwis urządzeń wentylacyjnych typu:
  • wentylatory
  • sieci kanałów wentylacyjnych
  • Centrale wentylacyjne wszystkich typów wraz z osprzętem, instalacją
  • Systemy odpylania oraz centralne odkurzanie

Wentylacja jest nieodzownym systemem ,w konstrukcji budynków.
Centralnym urządzeniem wentylacji jest z reguły Centrala wentylacyjna....lub wentylator.......

 
 
Instalacja wentylacji prowadzona jest za pomocą sieci kanałów wentylacyjnych ...........

instalacja wentylacji może być budowana z kanłów wentylacyjnych izolowanych termicznie (wentylacja z klimatyzacją), lub z kanałow nieizolowanych stosowanych tylko przy systemach jedynie wentylacji na powietrze obiegowe.....
 
Nawiew powietrza w układach wentylacji realizowany jest za pomocą kratek nawiewnych lub zaworów nawiewnych montowanych na zakończeniach kanałów..............
 
 

Po wykonaniu całej instalacji wentylacji wykonujemy ustawienia odpowiednich wartości przepływu powietrza na: kratkach , anemostatach, czerpniach, puszkach nawiewnych .